Юридическая информация

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 15/06/2015

Річний звіт за 2014 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 28/04/2015

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харків-Авто" 27/04/2015

Особлива інформація про зміну складу Ревізійної Комісії емітента 28/04/2015

Положення про Ревізійну Комісію 2015

Положення про Дирекцію 2015

Положення про Наглядову Раду 2015

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.04.2015 р.