Юридическая информация

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента 1

Особлива інформація емітента 1

Особлива інформація емітента 2

Особлива інформація емітента 2

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2

Особлива інформація емітента 3

Особлива інформація емітента 3

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Документ №1

Документ №1

Документ №2

Документ №2

Документ №3

Документ №3

Документ №4

Документ №4

Документ №5

Документ №5

Документ №6

Документ №6

Документ №7

Документ №7

Документ №8

Документ №8

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Висновок аудитора за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб

Протокол загальних зборів акціонерів 05.04.2011р.

Річна фінансова звітність 2010 рік