Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування 19.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 19.12.2016 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Статут ПАТ Харків-Авто від 08.04.2016

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 08/04/2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харків-Авто" проведених 08.04.2016

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Харків-Авто" 08.04.2016

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Харків-Авто"

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 08/04/2016 року

Афілійовані особи Товариства

Баланс та Звіт про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2016