Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 01.11.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 04.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 05.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО", що відбулися 04.04.2017 року

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ХАРКІВ - АВТО" на 04.04.2017 р.

Особлива інформація. Зміни в складі посадових осіб від 01.03.2017 р.