Юридическая информация

Річний звіт емітента за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення