Юридическая информация

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018 р.

Річний звіт емітента за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення