Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.07.2018 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 26.04.2018 р.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 26.04.2018 р.

Річний звіт емітента за 2017 рік

Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства).

Публічна безвідклична вимога

Повідомлення