Юридическая информация

Положення про Філію ПАТ "Харків-Авто" СТО № 1

Положення про філію ПАТ "Харків-Авто" СТО № 2

Річна інформація емітента за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Річний звіт за 2012 рік

Протокол річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Харків-Авто" від 04.04.2013р.