27.03

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2012 р.

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» (протокол №27/03/2012-1 від 27 березня 2012 року) у зв’язку з переобранням складу Наглядової Ради на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол від 27 березня 2012 року) відбулись зміни складу посадових осіб емітента:

Призначено:
Головою Наглядової Ради Васадзе Вахтанга Таріеловича, паспорт серії СН № 127347, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.06.2004р., який володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 0,00015%, на строк 3 роки. Розмір пакету акцій, що належить: 2 акцій. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: Генеральний директор товариства, Генеральний директор філіалу, помічник Генерального директора, фахівець з продажу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Ничипоренко Сергій Петрович