04.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 08/04/2016 року