ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА, ОПРИЛЮДНЕНА ДО 31.12.2023 РОКУ
2021
2020
2019
2018
2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 01.11.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 05.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 04.04.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 04.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО", що відбулися 04.04.2017 року

Повідомлення про річні загальні збори акціонерів ПРАТ "ХАРКІВ - АВТО" на 04.04.2017 р

Особлива інформація. Зміни в складі посадових осіб від 01.03.2017 р

2016

Протокол про підсумки голосування 19.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 19.12.2016 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Висновки ревізійної комісії за 2015

Статут ПАТ Харків-Авто від 08.04.2016

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Харків-Авто" 08.04.2016

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Харків-Авто"

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 08/04/2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Харків-Авто" проведених 08.04.2016

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 08/04/2016 року

Афілійовані особи Товариства

Афілійовані особи Товариства

Баланс та Звіт про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2016

2015
2014
2013
2012

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.11.2012 року

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2012 року

Додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2012 року

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2012

Протокол про підсумки голосування від 24.07.2012

Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів від

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 15.05.2012р

Річний звіт за 2011 рік

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 27.03.2012р

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2012 р

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 27.03.2012 р

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 27.03.2012р

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб 24.01.2012р

2011

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента

Особлива інформація емітента 1

Особлива інформація емітента 1

Особлива інформація емітента 2

Особлива інформація емітента 2

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2

Особлива інформація емітента 3

Особлива інформація емітента 3

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Документ №8

Документ №1

Документ №1

Документ №2

Документ №2

Документ №3

Документ №3

Документ №4

Документ №4

Документ №5

Документ №5

Документ №6

Документ №6

Документ №7

Документ №7

Документ №8

Акт Ревізійної комісії за 2010 рік

Висновок аудитора за 2010 рік

Перелік афілійованих осіб

Протокол загальних зборів акціонерів 05.04.2011р

Річна фінансова звітність 2010 рік

2010
Особлива інформація
Регулярна інформація
Фінансова звітність