25.06

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 62416, Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 08 червня 2012 року, на 24 липня 2012 року об 11-00 годині за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната №2, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):1. Обрання членів лічильної комісії.2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.3. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.4. Закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.5. Затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій Товариства.6. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення. 7. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів закритого (приватного) розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.8. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення акцій);- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення, у тому числі письмово повідомляти кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення в офіційному друкованому органі;- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій, у тому числі укладати та підписувати договори купівлі-продажу цінних паперів в ході закритого (приватного) розміщення акцій;- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення, початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 18.07.2012 р.Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 62416, Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната №2, до дати скликання (проведення) позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: 62416, Харківська обл., Харківський р-н., смт Пісочин, вул. Крупської, 15, кімната №2. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Ничипоренко Сергій Петрович. Контактна особа – Бачіашвілі Марина Омарівна. Довідки за телефоном: (057) 376-21-10, (057) 373-80-19.Ця інформація розміщена в офоційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень.Цінні папери України" №115 від 22.06.2012р.
Генеральний директор ПАТ «ХАРКІВ-АВТО» С.П.Ничипоренко