31.01

Повідомлення

АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (код реєстрації юридичної особи 03121566, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи - ВАСАДЗЕ ТАРІЕЛ ШАКРОВИЧ (м. Київ)), яка станом на дату набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» є вже  власником домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», має право та намір застосувати положення статті 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства" виключно в порядку та на умовах, визначених у «Прикінцевих та перехідних положеннях» вище зазначеного Закону. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» (далі – Товариство), повідомляє про отримання 31.01.2018 року від АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», що є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» має намір придбати акції в усіх власників акцій Товариства, шляхом направлення до Товариства публічної безвідкличної вимоги.

На підставі вимоги статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлено наступне:

-              АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» стала власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства після придбання акцій Товариства за Договором купівлі – продажу простих іменних акцій від 08.11.2012 року;

-              кількість акцій, які належать АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» станом на 29.01.2018 року складає – 4 884 664 штук простих акцій, що становить 97,716067 % від статутного капіталу Товариства;

-              кількість акцій Товариства, що належали АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 1 827 864 (один мільйон вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят чотири) шт.

-              найвища ціна, за якою АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» набула право власності на акції Товариства шляхом придбання акцій - 10,01 (десять гривень 01 копійка) за одну акцію. (акції придбавалися під час приватного розміщення акцій Товариства).

Депозитарна установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

1) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ - 14282829)

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,

депозитарний код рахунку у цінних паперах 300517-UA40003563

 

2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

(код за ЄДРПОУ - 23697280)

місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,

депозитарний код рахунку у цінних паперах 300996-UA40010010

 

Структура власності особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 29.01.2018 року:

1) Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», код за ЄДРПОУ 03121566, місцезнаходження: 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 15/2; Тип особи: ЮО; Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 1; Участь особи в товаристві, %: пряма: 97,716067; опосередкована 0; сукупна 97,716067; Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) -  ВАСАДЗЕ ТАРІЕЛ ШАКРОВИЧ (м.Київ).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

 

Генеральний Директор ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО»                                   Орел Е. В.