03.04

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рiшення рiчних Загальних Зборiв Акцiонерiв ПАТ «Харкiв-Авто» вiд 03.04.2014 року у зв’язку iз закiнченням строку повноважень звільнено:

голови Ревiзiйної комiсiї Мохни Єгора Григоровича; паспорт СН 053992, виданий Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 26.09.1995р.; на посадi перебував 3 рокiв; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

члена Ревiзiйної комiсiї Вертiйової Антонiни Дмитрiвни; паспорт СТ 075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Київ 29.11.2008 року; на посадi перебувала 3 рокiв; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Призначено:

членом Ревізійної комісії Вертiйову Антонiну Дмитрiвну; паспорт СТ 075838, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в мiстi Київ 29.11.2008 року, з квiтня 2011 року перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Харкiв-Авто»; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;

членом Ревізійної комісії Уласенко Юлiю Олександрiвну; паспорт ВК 617369, виданий Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВСУ України в Донецькiй областi 17.07.2009 року, ранiше не перебувала на будь-яких посадах ПАТ «Харкiв-Авто»; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Ничипоренко Сергій Петрович