01.01

Баланс та Звіт про фінансові результати (форма №2) станом на 01.01.2016