30.07

Додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 24.07.2012 року