25.07

Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів від