24.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 27.04.2015 р.