08.04

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.