23.03

Протокол загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства "Харків-Авто" 23.03.2010 (14. Дематеріалізація випуску)