30.05

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік