16.12

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік